Η Αιτωλοακαρνανία με τα μάτια των περιηγητών

Η Αιτωλοακαρνανία με τα μάτια των περιηγητών

Το πώς οι περιηγητές -άνθρωποι που σήμερα θα ονομάζαμε κοσμοπολίτες, τυχοδιώκτες ακόμη και κατάσκοποι- είδαν την Αιτωλοακαρνανία, παρουσιάζεται στην εν λόγω έκδοση μαζί με χάρτες, γκραβούρες και αυθεντικά σημειώματα των περιηγητών. 

Πρόκειται δηλαδή για ένα βιβλίο στο οποίο καταγράφονται οι εντυπώσεις των περιηγητών που ταξίδεψαν στον νομό ανά τους αιώνες, παρέχοντας μας έτσι σήμερα πολύτιμες λαογραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές πληροφορίες αλλά, πάνω απ’όλα, στοιχεία για την καθημερινότητα των ανθρώπων που έζησαν σε τούτο τον τόπο σε διαφορετικές περιόδους υπό διαφορετικές συνθήκες.

Προτάσεις για εσάς

Κύλιση προς τα επάνω