Σύντομη περιγραφή της πράξης

Κύλιση προς τα επάνω